Grad Kunšperk

Kraj: Kunšperk
Občina: Bistrica ob Sotli
Koordinate: lon = 15° 41' 37.5'' E lat = 46° 3' 25.5'' N
Nadmorska višina: 416,4 m

Grad Kunšperk (nemško Königsberg je »Kraljevi hrib«) je grad, katerega mogočne ruševine še danes stojijo na skalni polici nad trgom Kunšperk v Občini Bistrici ob Sotli. Grad Kunšperk je bil pozidan že v začetku 12. stoletja. Do leta 1456 je bil grad v lasti Celjskih grofov, nato so ga upravljali krški škofje in pozneje deželnoknežji oskrbniki in zakupniki.Tudi v zvezi s tem gradom je ohranjenih več legend, med katerimi je znana ta, da je kunšperški vitez Kuno z oboroženimi hlapci napadel Cesargrad v soseščini in pobil viteze templarje in grad požgal. Po njegovi nesrečni smrti po zavzetju gradu pa so njegovi oboroženci požgali še grad Kunšperk.

(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Kun%C5%A1perk)