Grad Planina

Kraj: Planina pri Sevnici
Občina: Šentjur
Koordinate: lon = 15° 24' 14'' E lat = 46° 6' 21'' N
Nadmorska višina: 631,4 m

Grad Planina se nahaja nad istoimenskim trgom Planina pri Sevnici v Občini Šentjur pri Celju in je danes v razvalinah. Obstoj gradu Planina je izpričan vsaj od leta 1190 naprej, ko se omenja prvi znani planinski vitez Ortolf. Prvotni grad je torej takrat že stal, v pisnih virih pa na njega naletimo šele leta 1227. Grad Planina z gospoščino je prešel v last Celjskih grofov leta 1341, ko ga je Ulrik Žovneški kupil od Henrika in Ulrika Ptujskega. Po izumrtju celjskih v letu 1456 je grad postal deželnoknežji. 

Nemško pišoča pisateljica slovenskega rodu Ana Warmbrechtsammer (1897 - 1933), doma iz trga Planina nedaleč od ruševin gradu, je napisala zgodovinski roman »Danes grofje Celjski in nikdar več«.

(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Grad_Planina)