Grad Podsreda

Kraj: Podsreda - Stari trg
Občina: Kozje
Koordinate: lon = 15° 35' 24'' E lat = 46° 1' 41'' N
Nadmorska višina: 471,8 m

Grad Podsreda sodi med najpomembnejše gradove na Slovenskem z vidika stavbne dediščine, zlasti romanske arhitekture. Leži na severnem pobočju Orlice na nadmorski višini 475 m, 5 km oddaljen od istoimenskega trga Podsreda. Hörgerg ali Herberch, kot se je včasih imenoval, so pozidali v prvi polovici 12. stoletja, v preprosto in običajno pravokotno zasnovo. Okrog leta 1180 je bil pozidan visok obrambni stolp – bergfrid, okoli 1220 južni palacij in okrog 1260 še stolp s kapelo, ki jo je leta 1612 ljubljanski škof tomaž Hren posvetil sv. Filipu, Jakobu in sv. Ani. 

(vir: http://www.tic-kozje.si/?page_id=856)