Naravni park Jovsi

Občina: Brežice
Koordinate: lon = 15° 39' 34'' E lat = 45° 54' 22.5'' N
Nadmorska višina: 156,3 m

Jovsi so 460 ha obsežno območje zamočvirjenih travnikov vzdolž reke Sotle med Kapelskimi goricami. Zavarovani so kot spomenik narave in območje Nature 2000. Zaradi naravnih danosti in ekstenzivnega kmetijstva so tu svoj življenjski prostor našle številne redke in ogrožene rastlinske in živalske vrste. 

Tu redno ali občasno prebiva nekaj evropsko pomembnih vrst ptičev: orel belorepec, zlatovranka, črna štorklja, bela štorklja, kozica, ter kosec in črnočeli srakoper.

Regulirana rečica Šica in nekdanje rečne mrtvice so mrestišča več vrst dvoživk, metulj močvirski cekinček pa živi na obrežnih rastlinah.

Med 132 rastlinskimi vrstami so tudi nekatere zelo redke: navadni kačji jezik, močvirska kukavica, navadna vodna lečica in lasasti dristavec.

(vir: https://www.discoverbrezice.com/dozivetja-narave/naravni-park-jovsi; https://sl.wikipedia.org/wiki/Jovsi)