Pečina

Kraj: Pečina
Občina: Bistrica ob Sotli
Koordinate: lon = 15° 42' 8'' E lat = 46° 3' 10.5'' N
Nadmorska višina: 525 m