Pot cerkva

Pot združuje tri krožne tematske poti, ki kot triperesna deteljica izhajajo od cerkve sv. Štefana v Vranju nad Sevnico. Od tam vodijo tri netrasirane poti:

1. Pot svetega Lovrenca (severozahodna, modra pot)

2. Pot svete Marije(jugovzhodna, rumena pot)

3. Pot svetega Vida (severovzhodna, zelena pot)

4. Pot svetega Mihaela (južna, vijolična pot)

Poti skupaj obiščejo 100 cerkva in 25 gradov, gradičev, podeželskih dvorcev, kapel in gorskih vrhov na območju med rekami Savinjo na severo-zahodu, Savo na zahodu in jugu, Sotlo na vzhodu in jugo-vzhodu ter približno črto Rimske Toplice-Kalobje-Podčetrtek na severu in severo-vzhodu. Da so poti netrasirane, pomeni, da same poti na terenu ne bodo označene, bodo pa s posebnimi tablicami označene vse znamenitosti na in ob poteh.

Cilj je, da pohodnik, popotnik, kolesar ali popotnik z avtom ali kakorkoli drugače obišče vse znamenitosti (cerkve) na posamezni poti, ter tako pridobi en kamenček v mozaiku. Skupaj lahko pridobi tri kamenčke, ko opravi vse obiske točk vseh treh poti. Takrat prejme posebno plaketo z dodatnim darilom. Motivacija je, da ljudje obiščejo cerkve in ostale spomenike naše kulturne in naravne dediščine ter se s tem bogastvom naše pokrajine tudi bolje spoznajo ter ga doživijo.

Pot cerkva je nov turističen športno-rekreacijski produkt Posavja, ki je nastal v projektu RIDE&BIKE 2.