Rudenik

Kraj: Rudenik
Občina: Laško
Koordinate: lon = 15° 21' 40.5'' E lat = 46° 4' 43'' N
Nadmorska višina: 900 m