Rudnik Senovo

Kraj: Reštanj
Občina: Krško
Koordinate: lon = 15° 29' 4'' E lat = 46° 2' 26'' N
Nadmorska višina: 407,2 m

Senovo leži na severnem delu občine Krško, pod južnim pobočjem Bohorja. Razvoj Senovega ter celotne senovško-brestaniške doline je tesno povezan s premogovnikom.Zgodovina senovskega premogovnika se začenja leta 1796, ko je premog našel podkovski kovač Andrej Grabner, ko si je v reštanjskih gozdovih pripravljal oglje. 

Prvi ga je začel izkoriščati grof Attems iz Rajhenburga, s površinskim kopom leta 1810.Po letu 1904 je TPD prevzela rudnik, ki je doživel nagel razvoj. Povečalo se je število prebivalcev, Senovo pa je postalo tipično rudarsko naselje. 

Rudnik je razvijal tudi večji del ostale industrije v dolini.V zlatih letih je rudnik zaposloval skoraj 1000 delavcev, danes pa je zaprt, a kljub temu ostaja odprt za najavljene skupine obiskovalcev, željnih rudarskega znanja. 

(vir: https://www.kamra.si/digitalne-zbirke/item/premogovnik-senovo-2.html)